Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Wij zetten ons in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen.

De Dierenambulance is opgericht op 1 oktober 1988 met als doel eerste hulp te verlenen aan gewonde en zieke dieren. Jaarlijks redden wij ruim 2500 dieren met de dierenambulance, waarvan 50% extra medische zorg nodig heeft.

De Voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders ga je lekker aan de slag met taal en (voor)lezen.

Resto VanHarte brengt mensen met elkaar in verbinding om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom organiseren en stimuleren we betekenisvolle ontmoetingen tussen buurtbewoners aan onze gemeenschappelijke eettafels.

Als Alzheimercentrum zijn wij er voor patiënten met elke vorm van dementie of een verdenking daarop. Wij zetten onze kennis en ervaring in voor goede diagnostiek (onderzoek naar welke ziekte er speelt), zorg en wetenschappelijk onderzoek bij dementie.

Terre des Hommes voert campagne om aandacht te vragen voor seksuele uitbuiting kinderen. Bied Miljoenen Kinderen weer Hoop. We bevrijden kinderen uit uitbuitingssituaties. We steunen niet alleen slachtoffers, maar pakken het probleem bij de wortels aan.

is de zorg en ondersteuning voor mensen die gaan sterven en voor hun naaste omgeving.
De zorg en ondersteuning wordt verleend in de thuissituatie of in het hospice ‘de Waterlelie’ in Spijkenisse. Wij doen dit door het inzetten van deskundig geschoolde vrijwilligers.

Al meer dan 70 jaar draait het bij de Zonnebloem om mensen. Wij vinden dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn.